กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
เข้าร่วมงาน 74 ปี วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
? วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย “สีฟ้า”
สอบถามเพิ่มเติม : คุณลัดดา ดีอินทร์
โทร. 02-6495000 ต่อ 15534,15579

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร ผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการ Srinakharinwirot International Symposium on Education (SWUIS-EDU)
? วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566
⏰ เวลา 08.30 - 12.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
? สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงก์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15597
 
 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

คณะศึกษาศาสตร์ มศว
สนับสนุนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

? โปร่งใส ยุติธรรม
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

? ยึดมั่นในการดำเนินงานและบริหารงานที่ดี
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กรแห่งความโปร่งใส

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ผศ.ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ อ.ดร.นฤมล ศิระวงษ์
รณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ผ่านโครงการจัดการความรู้สำหรับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการเสริมสร้างการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 และในการประชุมกรรมการคณะศึกษาศาสตร์

 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
เข้าร่วมโครงการ วันสถาปนาครบรอบ 73 ปี คณะศึกษาศาสตร์
และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
? วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย “สีฟ้า”
สอบถามเพิ่มเติม : คุณอาทิชล จันทร์หอม
โทร. 02-6495000 ต่อ 15597,15598,11122
หมายเหตุ งานนี้จัดภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ขอความร่วมมือตรวจ ATK มาล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมงานและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาจัดงาน
#วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี #73ปี

Search

Off Canvas Menu