กิจกรรม

คณะศึกษาศาสตร์รณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ผศ.ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ อ.ดร.นฤมล ศิระวงษ์
รณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ผ่านโครงการจัดการความรู้สำหรับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการเสริมสร้างการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 และในการประชุมกรรมการคณะศึกษาศาสตร์

 

Search

Off Canvas Menu