ข่าวล่าสุด

พันธกิจ

หลักสูตรที่เปิดสอน

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ติดต่อเรา

Email

Facebook Messenger

Messenger

Telephone

Telephone: (02) 649-5000 ต่อ 11125

FAX: (02) 260-0124

Others: (662) 649-5000 Ext. 11125

Address

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110

Search

Off Canvas Menu