กิจกรรม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมวันสถาปนาครบรอบ 74 ปี คณะศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
เข้าร่วมงาน 74 ปี วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
? วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย “สีฟ้า”
สอบถามเพิ่มเติม : คุณลัดดา ดีอินทร์
โทร. 02-6495000 ต่อ 15534,15579

Search

Off Canvas Menu