กิจกรรม

Previous Next

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

เรียนเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ กิจกรรม "การจัดการเรียนรู้ออนไลน์"

ในระหว่างวันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2563 ผ่านทาง Facebook live (กลุ่มปิด) โดยสมัครเข้าร่วมได้จาก Link:shorturl.at/adeL8
รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : ข่าวคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Search

Off Canvas Menu