งานแผนและบริการวิชาการ

บุคลากร

เอกสารงานแผนและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
อาคาร 12 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (02) 6495000 ต่อ 11124

Search

Off Canvas Menu