กิจกรรม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมวันสถาปนาครบรอบ 73 ปี คณะศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
เข้าร่วมโครงการ วันสถาปนาครบรอบ 73 ปี คณะศึกษาศาสตร์
และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
? วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย “สีฟ้า”
สอบถามเพิ่มเติม : คุณอาทิชล จันทร์หอม
โทร. 02-6495000 ต่อ 15597,15598,11122
หมายเหตุ งานนี้จัดภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ขอความร่วมมือตรวจ ATK มาล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมงานและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาจัดงาน
#วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี #73ปี

Search

Off Canvas Menu