สาส์นจากคณบดี


สวัสดีค่ะ ชาวศึกษาศาสตร์และชาว มศว ที่รักทุกท่าน

       เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าคณะศึกษาศาสตร์เป็นสถาบันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้นำด้านการศึกษาที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา เป็นต้นแบบในการผลิตครูให้กับสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานถึง 63 ปี โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และได้รับ...


อ่านต่อ >>

ข่าวประกาศ

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการ...
  ขอความร่วมมือ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ทุกท่าน ...
ตัวอย่างหน้าอนุมัติงานวิจัยในชั้นเรียน นิสิตฝึกประสบการณ์ ชั้น...
เอกสารการเบิกเงินของครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 - ตารา...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบส...
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนโครงการ ที่นี่ ท่านสามารถ...

แบบสำรวจ


คุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน

อัตลักษณ์นิสิต มศวข่าวประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
Prev Next
ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ใหม่ (เฉพาะกำหนดส่ง มคอ.)

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ใหม่ (เฉพาะกำหนดส่ง มคอ.)

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ใหม่ (เฉพาะกำหนดส่ง มคอ.) คลิก

อ่านต่อ >>
คณบดีและคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในและนิสิตโครงการเพชรในตม เข้าถวายพานพุ่ม และร่วมลงนามถวายพระพร

คณบดีและคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในและนิสิตโครงการเพชรในตม เข้าถวายพานพุ่ม และร่วมลงนามถวายพระพร

 [วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558] คณบดีและคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในและนิสิตโครงการเพชรในตม เข้าถวายพานพุ่ม และร่วมลงนามถวายพระพร ณ อาคารศาลาศิริราช100ป...

อ่านต่อ >>
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตศึกษาศาสตร์

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตศึกษาศาสตร์

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตศึกษาศาสตร์ การเสวนาเกี่ยวกับครูต้นแบบ โดย รศ.ดร.ฉวีวรรณ เศวตมาลย์,รศ.วรรณี โสมประยูร การประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อเกี่ยวกับครู ในวันศุกร์ที่ 16 มก...

อ่านต่อ >>
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำคณะศึกษาศาสตร์

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำคณะศึกษาศาสตร์

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2558 ณ โรงแรม บลูเวฟ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การบรรยายเรื่อง "การจัดทำผลงานทางวิชาการ ,การนิเทศการป...

อ่านต่อ >>
การประชุมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายและเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

การประชุมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายและเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

  การประชุมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายและเงื่อนไขการรับสมัครสอบ คัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 ...

อ่านต่อ >>
คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา

คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา

  วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์(พิเศษ)ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มศว คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อกา...

อ่านต่อ >>