สาส์นจากคณบดี


สวัสดีค่ะ ชาวศึกษาศาสตร์และชาว มศว ที่รักทุกท่าน

       เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าคณะศึกษาศาสตร์เป็นสถาบันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้นำด้านการศึกษาที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา เป็นต้นแบบในการผลิตครูให้กับสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานถึง 63 ปี โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และได้รับ...


อ่านต่อ >>

ข่าวประกาศ

ประชุมวิชาการ : การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง "พ...
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึก...
  ขอความร่วมมือ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ทุกท่าน ...
เอกสารการเบิกเงินของครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 - ตารา...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบส...
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนโครงการ ที่นี่ ท่านสามารถ...

แบบสำรวจ


คุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน

อัตลักษณ์นิสิต มศวข่าวประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
Prev Next
16 กันยายน วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

16 กันยายน วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

  วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี พิธีการช่วงเช้า  พิธิสักการะกล่าวสดุดี ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  และการปฏิญาณตนเป็นศิษย์ การร่วมวางพ...

อ่านต่อ >>
งานคืนสู่เหย้า คณะศึกษาศาสตร์ มศว

งานคืนสู่เหย้า คณะศึกษาศาสตร์ มศว

ภาพบรรยายกาศงานคืนสู่เหย้าคณะศึกษาศาสตร์ มศว  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น ๒  คณะศึกษาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...

อ่านต่อ >>
ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ จัดโครงการมุทิตาจิตให้แก่ อาจารย์ ดร.วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์

ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ จัดโครงการมุทิตาจิตให้แก่ อาจารย์ ดร.วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์

ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ จัดโครงการมุทิตาจิตให้แก่ อาจารย์ ดร.วัฒนีย์ โรจน์สัมฤทธิ์ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2557  ณ โรงแรม เดอะทราเวลเลอร์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความรักและอ...

อ่านต่อ >>
การบรรยาย หัวข้อ"Developing  Teachers Training as a Long Term Process and Experiences"

การบรรยาย หัวข้อ"Developing Teachers Training as a Long Term Process and Experiences"

  การบรรยาย ภายใต้หัวข้อ "Developing  Teachers Training as a Long Term Process and Experiences" "เรียนรู้แนวคิดและวิธีการสร้างครูอาจารย์ที่มีคุณภาพ" *...

อ่านต่อ >>
การประชุมทางวิชาการเรื่อง"Qualitative Life Course Research : History,concepts,opportunities and challenges for intercultural issues"

การประชุมทางวิชาการเรื่อง"Qualitative Life Course Research : History,concepts,opportunities and challenges for intercultural issues"

  วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ การประชุมทางวิชาการเรื่อง"Qualitative Life Course Research :...

อ่านต่อ >>
ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2557

ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2557

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคุรุสภา รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิก...

อ่านต่อ >>
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกิจกรรม : สัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกิจกรรม : สัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.00น. ณ โรงยิม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกิจกรรม : สัมมนาระหว่างการฝึกประ...

อ่านต่อ >>