สาส์นจากคณบดี


สวัสดีค่ะ ชาวศึกษาศาสตร์และชาว มศว ที่รักทุกท่าน

       เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าคณะศึกษาศาสตร์เป็นสถาบันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้นำด้านการศึกษาที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา เป็นต้นแบบในการผลิตครูให้กับสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานถึง 63 ปี โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และได้รับ...


อ่านต่อ >>

ข่าวประกาศ

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์  เปิดรับสมัครขอทุน Erasmus+ ให้กับคณ...
การรับสมัครทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละ...
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1.ข้อบัง...
    รับสมัครงาน  สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ตำแหน่งอาจา...
ตำราวิชาชีพครู ดาวน์โหลดจากที่นี่ ED-BOOK
  เอกสารการเบิกเงินของครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ...
เอกสารการเบิกเงินของครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - ตา...
คู่มือการใช้งาน EDSWU ONLINE สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ED591,ED592 Download ...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบส...

บุคลากรสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์


สมัครงานข่าวประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
Prev Next
การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องอิมพิเรียลฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ &n...

อ่านต่อ >>
โครงการพัฒนาแผนงานและงานประกันคุณภาพ เทคนิคการขอตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการพัฒนาแผนงานและงานประกันคุณภาพ เทคนิคการขอตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการพัฒนาแผนงานและงานประกันคุณภาพ กิจกรรม : เทคนิคการขอตำแหน่งทางวิชาการ วิทยากรได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์  และรองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์&nbs...

อ่านต่อ >>
การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ (หมวด 7)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ (หมวด 7)

โครงการพัฒนาแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ (หมวด 7) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี ผู้ช่ว...

อ่านต่อ >>
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการคณะศึกษาศาสตร์

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการคณะศึกษาศาสตร์

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 28-29 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

อ่านต่อ >>
โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (นิสิต กศ.บ. ปี 4)

โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (นิสิต กศ.บ. ปี 4)

โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (นิสิต กศ.บ. ปี 4) ฐานที่ 1 : รากฐานความเป็นครู  วิทยากร : 1.อาจารย์ ดร.วรวุฒิ สุภาพ ...

อ่านต่อ >>