สาส์นจากคณบดี


สวัสดีค่ะ ชาวศึกษาศาสตร์และชาว มศว ที่รักทุกท่าน

       เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าคณะศึกษาศาสตร์เป็นสถาบันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้นำด้านการศึกษาที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา เป็นต้นแบบในการผลิตครูให้กับสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานถึง 63 ปี โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และได้รับ...


อ่านต่อ >>

ข่าวประกาศ

  ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0236 สังกัดภาควิชาการศึกษ...
  ขอความร่วมมือ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ทุกท่าน ...
คู่มือการใช้งาน EDSWU ONLINE สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ED591,ED592 Download ...
เอกสารการเบิกเงินของครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 - ตา...
ตัวอย่างหน้าอนุมัติงานวิจัยในชั้นเรียน นิสิตฝึกประสบการณ์ ชั้น...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบส...

บุคลากรสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์


สมัครงานข่าวประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
Prev Next
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เพื่อร่วมวางแผน ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี งานครบรอบ 100 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เ...

อ่านต่อ >>
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงาน

อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงาน

 ขอต้อนรับ อาจารย์ประจำหลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารการจัดการหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 การประกันคุณภาพหลักสูตรการประถมศึก...

อ่านต่อ >>
โครงการทัศนบูรณาการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตครู

โครงการทัศนบูรณาการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตครู

  โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู กิจกรรรม : โครงการทัศนบูรณาการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตครู ในวันที่ 1,2,8,9 และ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาศรมวงศ์สนิท มูลนิธิเสฐีย...

อ่านต่อ >>
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มศว เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มศว เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มศว เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อการบริหารจัดการหลักสูตรเอก-คู่ และ การบริการจัดการ การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ณ คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มก...

อ่านต่อ >>
รับสมัครและขอความร่วมมือในการส่งนิสิตชั้นปีที่ 2 - ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม

รับสมัครและขอความร่วมมือในการส่งนิสิตชั้นปีที่ 2 - ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม

รับสมัครและขอความร่วมมือในการส่งนิสิตชั้นปีที่ 2 - ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม รายละเอียด คลิก กำหนดการ คลิก แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม&nbs...

อ่านต่อ >>
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 22 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 22 ปี

อ.ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ อ.ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีวันคล้ายวั...

อ่านต่อ >>