สาส์นจากคณบดี


สวัสดีค่ะ ชาวศึกษาศาสตร์และชาว มศว ที่รักทุกท่าน

       เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าคณะศึกษาศาสตร์เป็นสถาบันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้นำด้านการศึกษาที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา เป็นต้นแบบในการผลิตครูให้กับสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานถึง 63 ปี โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และได้รับ...


อ่านต่อ >>

ข่าวประกาศ

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการ...
  ขอความร่วมมือ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ทุกท่าน ...
เอกสารการเบิกเงินของครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 - ตา...
กำหนดการ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม:สัมมนาหลังการ...
ตัวอย่างหน้าอนุมัติงานวิจัยในชั้นเรียน นิสิตฝึกประสบการณ์ ชั้น...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบส...

แบบสำรวจ


คุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน

อัตลักษณ์นิสิต มศวข่าวประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
Prev Next
ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์

ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์

ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ อาคาร 14 ชั้น...

อ่านต่อ >>
คณบดีเข้ามอบเงินบริจาคจากประชาคมศึกษาศาสตร์ มศว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล

คณบดีเข้ามอบเงินบริจาคจากประชาคมศึกษาศาสตร์ มศว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล

รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศว และคณะ เข้าพบนายขคนาถ อธิการี เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย เพื่อมอบเงินบริจาคจากประชาคมศึกษาศาสตร์ มศว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภ...

อ่านต่อ >>
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ ๕๔ ปี

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ ๕๔ ปี

  รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  อ.นฤมล ศิระวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะศึกษาศาสตร์ คุณศรินรัตน์ นาคะวรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร...

อ่านต่อ >>
การประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558

การประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558

การประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30-16.00น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั...

อ่านต่อ >>
โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 : ประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 : ประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 : ประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 17-18 มิ.ย. 58 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพ  ...

อ่านต่อ >>
ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ใหม่ (เฉพาะกำหนดส่ง มคอ.)

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ใหม่ (เฉพาะกำหนดส่ง มคอ.)

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ใหม่ (เฉพาะกำหนดส่ง มคอ.) คลิก

อ่านต่อ >>