สาส์นจากคณบดี


สวัสดีค่ะ ชาวศึกษาศาสตร์และชาว มศว ที่รักทุกท่าน

       เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าคณะศึกษาศาสตร์เป็นสถาบันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้นำด้านการศึกษาที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา เป็นต้นแบบในการผลิตครูให้กับสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานถึง 63 ปี โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และได้รับ...


อ่านต่อ >>

ข่าวประกาศ

    รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0236 สังกัดคณะศึกษาศาส...
  ขอความร่วมมือ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ทุกท่าน ...
เอกสารการเบิกเงินของครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - ตา...
คู่มือการใช้งาน EDSWU ONLINE สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ED591,ED592 Download ...
ตัวอย่างหน้าอนุมัติงานวิจัยในชั้นเรียน นิสิตฝึกประสบการณ์ ชั้น...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบส...

บุคลากรสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์


สมัครงานข่าวประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
Prev Next
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - กล่าวเปิดการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย รองศาสตราจารย์สุปราณีวิ์ ...

อ่านต่อ >>
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ กล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์สุปราณีวิ์ ขวั...

อ่านต่อ >>
ประชุมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการเพชรในตม

ประชุมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการเพชรในตม

การประชุมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการเพชรในตม วันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ...

อ่านต่อ >>
28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ] 67 ปีแห่งความเจริญงอกงาม รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ณ อน...

อ่านต่อ >>
นิทรรศการ Techno Showcase#3

นิทรรศการ Techno Showcase#3

นิทรรศการ Techno Showcase#3 คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ...

อ่านต่อ >>
งานพิธีเปิดที่ทำการใหม่ ศูนย์ผิวหนัง มศว และ มศว คลินิก

งานพิธีเปิดที่ทำการใหม่ ศูนย์ผิวหนัง มศว และ มศว คลินิก

รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และนางศรินรัตน์ นาคะวรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ ในโอกาสงานพิธีเปิดที่ทำการใหม่ ศูนย์ผิ...

อ่านต่อ >>