สาส์นจากคณบดี


สวัสดีค่ะ ชาวศึกษาศาสตร์และชาว มศว ที่รักทุกท่าน

       เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าคณะศึกษาศาสตร์เป็นสถาบันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้นำด้านการศึกษาที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา เป็นต้นแบบในการผลิตครูให้กับสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานถึง 63 ปี โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และได้รับ...


อ่านต่อ >>

ข่าวประกาศ

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการ...
  ขอความร่วมมือ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ทุกท่าน ...
เอกสารการเบิกเงินของครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 - ตา...
กำหนดการ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม:สัมมนาหลังการ...
ตัวอย่างหน้าอนุมัติงานวิจัยในชั้นเรียน นิสิตฝึกประสบการณ์ ชั้น...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบส...

แบบสำรวจ


คุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน

อัตลักษณ์นิสิต มศว



ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
Prev Next
โครงการพัฒนาแผนงานคณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 :ประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ 4 ปี(2556 - 2559) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 และวางแผนจัดทำโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะศึกษาศาสตร์

โครงการพัฒนาแผนงานคณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 :ประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ 4 ปี(2556 - 2559) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 และวางแผนจัดทำโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะศึกษาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 โครงการพัฒนาแผนงานคณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 :ประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ 4 ปี(2556 - 2559) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 และวางแผนจัดทำโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบปร...

อ่านต่อ >>
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม: สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม: สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม: สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมใหญ่ ...

อ่านต่อ >>
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตศึกษาศาสตร์

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตศึกษาศาสตร์

  [วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558] โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตศึกษาศาสตร์ กิจกรรม: การประกวดทักษะการสอน ประจำปีการศึกษา 2557 การประกวดทักษะการสอน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 1.นายปวัน มาลากุ...

อ่านต่อ >>
การบรรยายในหัวข้อ "ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร"

การบรรยายในหัวข้อ "ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร"

  [วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 58] [ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์] การบรรยายในหัวข้อ "ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร" โดย รองศาสตราจา...

อ่านต่อ >>
ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ใหม่ (เฉพาะกำหนดส่ง มคอ.)

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ใหม่ (เฉพาะกำหนดส่ง มคอ.)

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ใหม่ (เฉพาะกำหนดส่ง มคอ.) คลิก

อ่านต่อ >>
คณบดีและคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในและนิสิตโครงการเพชรในตม เข้าถวายพานพุ่ม และร่วมลงนามถวายพระพร

คณบดีและคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในและนิสิตโครงการเพชรในตม เข้าถวายพานพุ่ม และร่วมลงนามถวายพระพร

 [วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558] คณบดีและคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในและนิสิตโครงการเพชรในตม เข้าถวายพานพุ่ม และร่วมลงนามถวายพระพร ณ อาคารศาลาศิริราช100ป...

อ่านต่อ >>