สาส์นจากคณบดี


สวัสดีค่ะ ชาวศึกษาศาสตร์และชาว มศว ที่รักทุกท่าน

       เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าคณะศึกษาศาสตร์เป็นสถาบันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้นำด้านการศึกษาที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา เป็นต้นแบบในการผลิตครูให้กับสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานถึง 63 ปี โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และได้รับ...


อ่านต่อ >>

ข่าวประกาศ

    รับสมัครงาน  สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ Coming Soon   ...
  ขอความร่วมมือ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ทุกท่าน ...
เอกสารการเบิกเงินของครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - ตา...
คู่มือการใช้งาน EDSWU ONLINE สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ED591,ED592 Download ...
ตัวอย่างหน้าอนุมัติงานวิจัยในชั้นเรียน นิสิตฝึกประสบการณ์ ชั้น...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบส...

บุคลากรสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์


สมัครงานข่าวประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
Prev Next
โครงการประชุม มศว วิชาการ "การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย"

โครงการประชุม มศว วิชาการ "การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย"

โครงการประชุม มศว วิชาการ "การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย" -ภายในงาน ปาฐกถาพิเศษ "การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย" ...

อ่านต่อ >>
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม :การสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม :การสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม :การสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์/สาขาวิชาเอก -สาขาวิชาการประถมศึกษา  -สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว&nbs...

อ่านต่อ >>
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...

อ่านต่อ >>
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ครบรอบ 10 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ครบรอบ 10 ปี

อาจารย์รุ่งทิวา แย้มรุ่ง อาจารย์นฤมล ศิระวงษ์ และนางสาวอาทิชล จันทร์หอม เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ครบรอบ 10 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กร...

อ่านต่อ >>
การทำสัญญาเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม ประจำปีการศึกษา 2559

การทำสัญญาเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม ประจำปีการศึกษา 2559

การประชุมผู้ปกครอง นิสิตโครงการเพชรในตม และการทำสัญญาเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยภายในงานมีการแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และการเรียนการ...

อ่านต่อ >>