สาส์นจากคณบดี


สวัสดีค่ะ ชาวศึกษาศาสตร์และชาว มศว ที่รักทุกท่าน

       เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าคณะศึกษาศาสตร์เป็นสถาบันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้นำด้านการศึกษาที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา เป็นต้นแบบในการผลิตครูให้กับสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานถึง 63 ปี โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และได้รับ...


อ่านต่อ >>

ข่าวประกาศ

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการ...
  ขอความร่วมมือ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ทุกท่าน ...
คู่มือการใช้งาน EDSWU ONLINE สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ED591,ED592 Download ...
เอกสารการเบิกเงินของครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 - ตา...
ตัวอย่างหน้าอนุมัติงานวิจัยในชั้นเรียน นิสิตฝึกประสบการณ์ ชั้น...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบส...

แบบสำรวจ


คุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน

อัตลักษณ์นิสิต มศวข่าวประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
Prev Next
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Srinakharinwirot University International Conference on Education (SWUICE 2015)

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Srinakharinwirot University International Conference on Education (SWUICE 2015)

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Srinakharinwirot University International Conference on Education (SWUICE 2015) ด้วยคณะคณะศึกษาศาสตร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติในห...

อ่านต่อ >>
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 1)ผศ.ดร.บุษบา  บัวสม...

อ่านต่อ >>
ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

  ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1)อ.ดร.ชนสิทธิ์    สิทธิ์ส...

อ่านต่อ >>
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

  ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดย 1)ผศ.ดร....

อ่านต่อ >>
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ครบรอบ ๖๓ ปี

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ครบรอบ ๖๓ ปี

รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณะผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ครบรอบ ๖๓ ปี ...

อ่านต่อ >>
ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์

ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์

ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ อาคาร 14 ชั้น...

อ่านต่อ >>