สาส์นจากคณบดี


สวัสดีค่ะ ชาวศึกษาศาสตร์และชาว มศว ที่รักทุกท่าน

       เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าคณะศึกษาศาสตร์เป็นสถาบันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้นำด้านการศึกษาที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา เป็นต้นแบบในการผลิตครูให้กับสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานถึง 63 ปี โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และได้รับ...


อ่านต่อ >>

ข่าวประกาศ

    รับสมัครงาน  สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ Coming Soon   ...
KM จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่น่าสนใจ http://edjournal.stou.ac.th/filejournal/588.pdf http://www.edu.chula.ac.th/ojed/doc/...
  เอกสารการเบิกเงินของครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ...
เอกสารการเบิกเงินของครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - ตา...
คู่มือการใช้งาน EDSWU ONLINE สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ED591,ED592 Download ...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบส...

บุคลากรสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์


สมัครงานข่าวประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
Prev Next
วันคล้ายวันสถานาสถาบันพฤติกรรม ครบรอบ 61 ปี

วันคล้ายวันสถานาสถาบันพฤติกรรม ครบรอบ 61 ปี

รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถานาสถาบันพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 61 ปี ในวัน...

อ่านต่อ >>
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุ...

อ่านต่อ >>
วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ ๒๒ ปี

วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ ๒๒ ปี

วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ ๒๒ ปี ในวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

อ่านต่อ >>
ศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยไทเป ประเทศไต้หวัน

ศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยไทเป ประเทศไต้หวัน

ขอต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยไทเป ประเทศไต้หวัน เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ (พิเศษ)ดร.ทรงศ...

อ่านต่อ >>
วันสถาปนาคณะสังคมศาสตรฺ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์

วันสถาปนาคณะสังคมศาสตรฺ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางศรินรัตน์ นาคะวรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และนางสาวลัดดา ดีอินทร์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบ...

อ่านต่อ >>