สาส์นจากคณบดี


สวัสดีค่ะ ชาวศึกษาศาสตร์และชาว มศว ที่รักทุกท่าน

       เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าคณะศึกษาศาสตร์เป็นสถาบันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้นำด้านการศึกษาที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา เป็นต้นแบบในการผลิตครูให้กับสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานถึง 63 ปี โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และได้รับ...


อ่านต่อ >>

ข่าวประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบส...
  ขอความร่วมมือ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ทุกท่าน ...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบส...
“สารานุกรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฯ”           &n...
เอกสารเบิกเงินค่านิเทศประจำปีการศึกษา 1/2556 1. ค่าตอบแทนอาจารย์นิเท...
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนโครงการ ที่นี่ ท่านสามารถ...

แบบสำรวจ


คุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน

อัตลักษณ์นิสิต มศวข่าวประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
Prev Next
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และสมาคมอีเลิร์นนิง

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และสมาคมอีเลิร์นนิง

วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา &nbs...

อ่านต่อ >>
พิธีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่

พิธีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่

พิธีรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ 19 เมษายน 2557

อ่านต่อ >>
โครงการสัมมนาวิชาการคณะศึกษาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการสัมมนาวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

   โครงการสัมมนาวิชาการคณะศึกษาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2557 "ยกระดับ...รวมพลัง...สร้างสรรค์องค์กร"  การจัดทำหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.) : เ...

อ่านต่อ >>
โครงการพัฒนางานวิจัยประจำคณะศึกษาศาสตร์

โครงการพัฒนางานวิจัยประจำคณะศึกษาศาสตร์

โครงการพัฒนางานวิจัยประจำคณะศึกษาศาสตร์   วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ โครงการพัฒนางานวิจัยประจำ...

อ่านต่อ >>
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์     วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม และ อังคารที่ 1 เมษายน 2557 กิจกรรม : การศึกษาดูงานสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหา...

อ่านต่อ >>
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ...

อ่านต่อ >>
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : การสัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี)  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ...

อ่านต่อ >>