สาส์นจากคณบดี


สวัสดีค่ะ ชาวศึกษาศาสตร์และชาว มศว ที่รักทุกท่าน

       เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าคณะศึกษาศาสตร์เป็นสถาบันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้นำด้านการศึกษาที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา เป็นต้นแบบในการผลิตครูให้กับสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานถึง 63 ปี โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และได้รับ...


อ่านต่อ >>

ข่าวประกาศ

    รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0236 สังกัดคณะศึกษาศาส...
  ขอความร่วมมือ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ทุกท่าน ...
เอกสารการเบิกเงินของครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - ตา...
คู่มือการใช้งาน EDSWU ONLINE สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ED591,ED592 Download ...
ตัวอย่างหน้าอนุมัติงานวิจัยในชั้นเรียน นิสิตฝึกประสบการณ์ ชั้น...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบส...

บุคลากรสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์


สมัครงานข่าวประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
Prev Next
การทำสัญญาเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม ประจำปีการศึกษา 2559

การทำสัญญาเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม ประจำปีการศึกษา 2559

การประชุมผู้ปกครอง นิสิตโครงการเพชรในตม และการทำสัญญาเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยภายในงานมีการแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และการเรียนการ...

อ่านต่อ >>
วันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ 55 ปี

วันสถาปนาสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ครบรอบ 55 ปี

รองศาสตราจารย์สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์ คณบดีคณะพลศึกษา รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์ รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร นางศรินรัตน์ นาคะวรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงา...

อ่านต่อ >>
วันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) ครบรอบ 60 ปี

วันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) ครบรอบ 60 ปี

รองศาสตราจารย์สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์ คณบดีคณะพลศึกษา รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์ รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหารอาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง รักษาการรองคณบดีฝ่ายว...

อ่านต่อ >>
การประชุมเตรียมงานโครงการคูปองพัฒนาครูคณะศึกษาศาสตร์

การประชุมเตรียมงานโครงการคูปองพัฒนาครูคณะศึกษาศาสตร์

การประชุมเตรียมงานโครงการคูปองพัฒนาครูคณะศึกษาศาสตร์ มศว โดยมี อาจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ อาจารย์ ดร.สมปอง ใจดีเฉย และอาจารย์ ดร.รังรอง สมมิตร ร่วมประชุมกับคณะ สพป.สระแก้ว เขต 1 โดยมีกำหน...

อ่านต่อ >>
โครงการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์

โครงการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์

โครงการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรม : การใช้เทคโนโลยีสู่การเรียนการสอน บรรยาย โดย อาจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ และ อาจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน ...

อ่านต่อ >>