สาส์นจากคณบดี


สวัสดีค่ะ ชาวศึกษาศาสตร์และชาว มศว ที่รักทุกท่าน

       เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าคณะศึกษาศาสตร์เป็นสถาบันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้นำด้านการศึกษาที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา เป็นต้นแบบในการผลิตครูให้กับสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานถึง 63 ปี โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และได้รับ...


อ่านต่อ >>

ข่าวประกาศ

    รับสมัครงาน  สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ Coming Soon   ...
KM จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่น่าสนใจ http://edjournal.stou.ac.th/filejournal/588.pdf http://www.edu.chula.ac.th/ojed/doc/...
  เอกสารการเบิกเงินของครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ...
เอกสารการเบิกเงินของครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - ตา...
คู่มือการใช้งาน EDSWU ONLINE สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ED591,ED592 Download ...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบส...

บุคลากรสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์


สมัครงานข่าวประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
Prev Next
100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี -พิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น2 -พิธีประกาศตนเป็นศิษย์ครู สืบสานอุดมการณ์ปราชญ์ผู้ทรงศีล -พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่พฤฒาจาร...

อ่านต่อ >>
โครงการศึกษาศาสตร์วิชาการ

โครงการศึกษาศาสตร์วิชาการ

  โครงการศึกษาศาสตร์วิชาการ กิจกรรม : การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “พลังการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาการศึกษาไทย”     ...

อ่านต่อ >>
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์เพื่อขอจบการศึกษา

อ่านต่อ >>
ไหว้ครูนิสิตโครงการเพชรในตม ประจำปีการศึกษา 2559

ไหว้ครูนิสิตโครงการเพชรในตม ประจำปีการศึกษา 2559

คณะศึกษาศาสตร์และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้จัดงานไหว้ครูนิสิตโครงการเพชรในตม ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 กันยายน 2559  โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วย...

อ่านต่อ >>
วันคล้ายวันสถานาสถาบันพฤติกรรม ครบรอบ 61 ปี

วันคล้ายวันสถานาสถาบันพฤติกรรม ครบรอบ 61 ปี

รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถานาสถาบันพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 61 ปี ในวัน...

อ่านต่อ >>