สาส์นจากคณบดี


สวัสดีค่ะ ชาวศึกษาศาสตร์และชาว มศว ที่รักทุกท่าน

       เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าคณะศึกษาศาสตร์เป็นสถาบันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้นำด้านการศึกษาที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา เป็นต้นแบบในการผลิตครูให้กับสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานถึง 63 ปี โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และได้รับ...


อ่านต่อ >>

ข่าวประกาศ

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการ...
  ขอความร่วมมือ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ทุกท่าน ...
เอกสารการเบิกเงินของครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 - ตา...
กำหนดการ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม:สัมมนาหลังการ...
ตัวอย่างหน้าอนุมัติงานวิจัยในชั้นเรียน นิสิตฝึกประสบการณ์ ชั้น...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบส...

แบบสำรวจ


คุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน

อัตลักษณ์นิสิต มศวข่าวประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
Prev Next
โครงการ ประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่องทักษะชีวิตวัยรุ่น (Life Skill) จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

โครงการ ประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่องทักษะชีวิตวัยรุ่น (Life Skill) จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัล Popular Vote โครงการ ประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่องทักษะชีวิตวัยรุ่น (Life Skill) จากสถาบันสุขภาพจิ...

อ่านต่อ >>
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรม : การจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (KM) และประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ของบุคลากรสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างวันที...

อ่านต่อ >>
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม :สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม :สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม :สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ การบรรยาย เรื่อง "ครูไทยในอนาคต" โดย รอ...

อ่านต่อ >>
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)  ประจำปีการศึกษา 2558 ในวั...

อ่านต่อ >>
โครงการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 : ทำวิจัยอย่างไรให้ได้พิจารณาทุนและตำแหน่งวิชาการ

โครงการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 : ทำวิจัยอย่างไรให้ได้พิจารณาทุนและตำแหน่งวิชาการ

โครงการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 : ทำวิจัยอย่างไรให้ได้พิจารณาทุนและตำแหน่งวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสต...

อ่านต่อ >>
ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ใหม่ (เฉพาะกำหนดส่ง มคอ.)

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ใหม่ (เฉพาะกำหนดส่ง มคอ.)

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ใหม่ (เฉพาะกำหนดส่ง มคอ.) คลิก

อ่านต่อ >>