สาส์นจากคณบดี


สวัสดีค่ะ ชาวศึกษาศาสตร์และชาว มศว ที่รักทุกท่าน

       เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าคณะศึกษาศาสตร์เป็นสถาบันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้นำด้านการศึกษาที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา เป็นต้นแบบในการผลิตครูให้กับสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานถึง 63 ปี โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และได้รับ...


อ่านต่อ >>

ข่าวประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึก...
  ขอความร่วมมือ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ทุกท่าน ...
เอกสารการเบิกเงินของครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 - ตารา...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบส...
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนโครงการ ที่นี่ ท่านสามารถ...

แบบสำรวจ


คุณรู้จักเว็บไซต์เราจากไหน

อัตลักษณ์นิสิต มศวข่าวประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
Prev Next
คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา

คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา

  วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์(พิเศษ)ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มศว คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อกา...

อ่านต่อ >>
วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 40

วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 40

คณบดีและคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 40 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มศว  

อ่านต่อ >>
งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557

งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557

 วันที่ 29 กันยายน 2557 งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มศว

อ่านต่อ >>
พิธีไหว้ครูของนิสิตโครงการเพชรในตม

พิธีไหว้ครูของนิสิตโครงการเพชรในตม

  พิธีไหว้ครูของนิสิตโครงการเพชรในตม วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 ณ หอพักนิสิตโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มศว

อ่านต่อ >>
16 กันยายน วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

16 กันยายน วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

  วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี พิธีการช่วงเช้า  พิธิสักการะกล่าวสดุดี ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  และการปฏิญาณตนเป็นศิษย์ การร่วมวางพ...

อ่านต่อ >>