สาส์นจากคณบดี


สวัสดีค่ะ ชาวศึกษาศาสตร์และชาว มศว ที่รักทุกท่าน

       เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าคณะศึกษาศาสตร์เป็นสถาบันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้นำด้านการศึกษาที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา เป็นต้นแบบในการผลิตครูให้กับสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนานถึง 63 ปี โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และได้รับ...


อ่านต่อ >>

ข่าวประกาศ

  รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4680 และ (1) 7 - 4681 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ...
  ขอความร่วมมือ นิสิต อาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ทุกท่าน ...
คู่มือการใช้งาน EDSWU ONLINE สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ED591,ED592 Download ...
เอกสารการเบิกเงินของครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 - ตา...
ตัวอย่างหน้าอนุมัติงานวิจัยในชั้นเรียน นิสิตฝึกประสบการณ์ ชั้น...
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบส...

บุคลากรสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์


สมัครงานข่าวประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
Prev Next
วันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ครบรอบ 7 ปี

วันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ครบรอบ 7 ปี

รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณะผู้บริหารเข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ครบรอบ 7 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...

อ่านต่อ >>
วันวชิราวุธของลูกเสือไทย

วันวชิราวุธของลูกเสือไทย

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 สโมสรลูกเสือศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมวันราชสดุดีพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในวันสวรรคตปีที่ 90 โดยมี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชาการปร...

อ่านต่อ >>
คณะศึกษาศาสตร์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 1.รศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล ...

อ่านต่อ >>
การประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ) กลุ่ม 16

การประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ) กลุ่ม 16

  การประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ) กลุ่ม 16 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์(พิเศษ)ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มศว 

อ่านต่อ >>
วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 41 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 41 ปี

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหารและวางแผน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถ...

อ่านต่อ >>
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล เนื่องในวาระรับตำแหน่งอธิการบดี มศว

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล เนื่องในวาระรับตำแหน่งอธิการบดี มศว

   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล เนื่องในวาระรับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประ...

อ่านต่อ >>