กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
?คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม
ศิษย์เก่าการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติ "สตรีตัวอย่างแห่งปี" ประจำปี ๒๕๖๔
สาขา การวิจัยและพัฒนา

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
?คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวกาญจณวัลย์ ศิลป์เมือง
นิสิตโครงการเพชรในตมรุ่นที่ 32 เอกการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5
ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอความร่วมมือให้นิสิตการศึกษาบัณฑิต ตอบรับทราบข้อมูล และยืนยันความสมัครใจในการเข้าเรียนในห้องเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
?โดยกรอกข้อมูลในเอกสาร และถ่ายภาพหรือสแกนเอกสาร และ upload ผ่าน google form ที่ https://forms.gle/rmMX2zQyHTHtcLeN9
ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2564
งานบริการการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ผศ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมลงนามในสัญญาจ้างปรับปรุงสื่อ 65 พรรษาฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565 พร้อมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระราชูปถัมภ์ โดยมี รศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ ให้การต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องประชุมมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
? ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ?‍??‍?
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน
ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
 

Search

Off Canvas Menu