ศึกษาต่อ

คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 
? คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
(รอบที่ 2) จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning)
? สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 พฤษภาคม 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.swu.ac.th/

Search

Off Canvas Menu