อบรมสัมมนา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานคลังและพัสดุ หัวข้อ "การกำหนดคุณลักษณะของงานจัดซื้อจัดจ้าง เบื้องต้น”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

<div class="xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs x126k92a">
<div dir="auto"><span class="x3nfvp2 x1j61x8r x1fcty0u xdj266r xhhsvwb xat24cr xgzva0m xxymvpz xlup9mm x1kky2od"><img class="xz74otr" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t75/2/16/2728.png" alt="✨" width="16" height="16" /></span> คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</div>
<div dir="auto">จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานคลังและพัสดุ</div>
<div dir="auto"><span class="x3nfvp2 x1j61x8r x1fcty0u xdj266r xhhsvwb xat24cr xgzva0m xxymvpz xlup9mm x1kky2od"><img class="xz74otr" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf0/2/16/1f449.png" alt="?" width="16" height="16" /></span> บรรยายในหัวข้อ "การกำหนดคุณลักษณะของงานจัดซื้อจัดจ้าง</div>
<div dir="auto">เบื้องต้น” โดย คุณลลิตา สิงห์ทอง วิศวกรวิชาชีพ ส่วนกายภาพ มศว"</div>
<div dir="auto"><span class="x3nfvp2 x1j61x8r x1fcty0u xdj266r xhhsvwb xat24cr xgzva0m xxymvpz xlup9mm x1kky2od"><img class="xz74otr" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf0/2/16/1f449.png" alt="?" width="16" height="16" /></span> บรรยาย “การปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้</div>
<div dir="auto">ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ” โดย คุณขวัญใจ สินล้าน</div>
<div dir="auto">นักวิชาการพัสดุ รักษาการผู้อํานวยการส่วนกายภาพ มศว</div>
</div>
<div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a">
<div dir="auto"><span class="x3nfvp2 x1j61x8r x1fcty0u xdj266r xhhsvwb xat24cr xgzva0m xxymvpz xlup9mm x1kky2od"><img class="xz74otr" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tfb/2/16/1f5d3.png" alt="?️" width="16" height="16" /></span> ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566</div>
<div dir="auto"><span class="x3nfvp2 x1j61x8r x1fcty0u xdj266r xhhsvwb xat24cr xgzva0m xxymvpz xlup9mm x1kky2od"><img class="xz74otr" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tcc/2/16/1f4cd.png" alt="?" width="16" height="16" /></span> ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19</div>
<div dir="auto">อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี</div>
<div dir="auto"><img src="/images/2023/11/kmbo1.jpg" alt="" width="640" height="328" /></div>
<div dir="auto"><img src="/images/2023/11/kmbo2.jpg" alt="" width="640" height="328" /></div>
<div dir="auto"><img src="/images/2023/11/kmbo3.jpg" alt="" width="640" height="328" /></div>
<div dir="auto"><img src="/images/2023/11/kmbo4.jpg" alt="" width="640" height="328" /></div>
<div dir="auto"><img src="/images/2023/11/kmbo5.jpg" alt="" width="640" height="328" /></div>
<div dir="auto"> </div>
<div dir="auto"> </div>
</div>

Search

Off Canvas Menu