นิสิต/ศิษย์เก่า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มศว และ VIA University College ประเทศเดนมาร์ก

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มศว และ VIA University College ประเทศเดนมาร์ก
?️ วันที่ 27 ตุลาคม 2566
? ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์
ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์

Search

Off Canvas Menu