นิสิต/ศิษย์เก่า

ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคโลหิต

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
เพื่อสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ
?️ วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566
⏰ ตั้งแต่เวลา 11.00 น.-15.00 น.
? อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี(อาคาร400ล้าน) บริเวณโถงชั้นล่าง และ ชั้นที่2
?หมายเหตุ!?
นิสิต มศว ที่ร่วมบริจาคโลหิตจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมหมวดบำเพ็ญประโยชน์ 7 ชั่วโมง ✨

%uD83D%uDD14

Search

Off Canvas Menu