นิสิต/ศิษย์เก่า

นิสิตวิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับ รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมการสอนของนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

? คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวศุทธินี อินทร์ทะผา
นิสิตวิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้คณิตศาสตร์

? ได้รับ รางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมการสอนของนิสิต / นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Search

Off Canvas Menu