นิสิต/ศิษย์เก่า

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัทมาพร นพรัตน์ ศิษย์เก่า นิสิตโครงการเพชรในตม ได้รับโล่รางวัล "ผู้เสียสละเพื่อสังคม"

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวปัทมาพร นพรัตน์
ศิษย์เก่า นิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 14
ได้รับโล่รางวัล "ผู้เสียสละเพื่อสังคม" ด้านสตรีและครอบครัว
ในฐานะเป็นบุคคลผู้เสียสละเพื่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและสังคม
จาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565

Search

Off Canvas Menu