กิจกรรม

คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

? (11 ส.ค. 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

 

Search

Off Canvas Menu