กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ สังกัด ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา เข้ารับโล่รางวัล "อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
สังกัด ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา
เข้ารับโล่รางวัล "อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น"
ในโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2565
จาก สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
 

Search

Off Canvas Menu