กิจกรรม

[ ภาพกิจกรรม ] โครงการไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์ (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2565

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? [ ภาพกิจกรรม ]
โครงการไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์ (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
ประจำปีการศึกษา 2565
? วันที่ 8 กันยายน 2565
ณ หอ ดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

Search

Off Canvas Menu