อบรมสัมมนา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรสายสนับสนุนเตรียมความพร้อมสำหรับการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น
เสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผลงานวิชาการ รวมถึงการทำงานเป็นทีม และสร้างความผูกพันในองค์กรที่นำไปสู่องค์กรแห่งความสุข
ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565
ณ โรงแรม Ace of Hua Hin Resort อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
  

Search

Off Canvas Menu