นิสิต/ศิษย์เก่า

กิจกรรมปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอน (ศษ391 การปฏิบัติการสอน 3) ปีการศึกษา 2565

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
[ภาพกิจกรรม]
(27 มิ.ย.65) โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการสอน นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 4 ปี
กิจกรรมปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอน ศษ391 การปฏิบัติการสอน 3 ปีการศึกษา 2565

Search

Off Canvas Menu