นิสิต/ศิษย์เก่า

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กนก จันทรา ศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก เข้ารับรางวัล พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
? ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กนก จันทรา
ศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
? เข้ารับรางวัล พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณและนำความภาคภูมิใจมาสู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

Search

Off Canvas Menu