นิสิต/ศิษย์เก่า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาวิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รอบที่ 3

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

?ประกาศ ลำดับการสัมภาษณ์ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษากลุ่มวิชาเอกที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
รอบที่ 3 การรับเข้าศึกษาด้วยการสอบสัมภาษณ์วิชาการ
วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รอบที่ 3.2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ศิลป์-คำนวณ
(รวมถึง ศิลป์-การงาน, ศิลป์-อุตสาหกรรม) จำนวนรับ 17 คน
วันที่สอบสัมภาษณ์วิชาการ : วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564
เวลาสอบ : 13.30 - 17.30 น.

 

 

Search

Off Canvas Menu