นิสิต/ศิษย์เก่า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาวิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รอบที่ 3

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

?ประกาศ
ลำดับรายชื่อนิสิตที่สมัครการคัดเลือกเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาเอกที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2564
รอบที่ 3 การรับเข้าศึกษาด้วยการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ วิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
รอบที่ 3.2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ศิลป์-คำนวณ
(รวมถึง ศิลป์-การงาน, ศิลป์-อุตสาหกรรม)
วันที่สอบสัมภาษณ์วิชาการ : วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564
เวลาสอบ : 09.00 น. เป็นต้นไป
ห้องสอบที่ 1 แอปพลิเคชันการสอบสัมภาษณ์ : ZOOM Cloud Meeting
Meeting ID : 861 4778 6122
Passcode :  935189
ห้องสอบที่ 2 แอปพลิเคชันการสอบสัมภาษณ์ : ZOOM Cloud Meeting
Meeting ID : 889 7155 3648
Passcode :  -

Search

Off Canvas Menu