นิสิต/ศิษย์เก่า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาวิชาเอกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รอบที่ 1(เพิ่มเติม))

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

? ประกาศคณะศึกษาศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาวิชาเอกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รอบที่ 1 การรับเข้าศึกษาของวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยและรอบโควตาความสามารถพิเศษ
? วันที่สอบสัมภาษณ์ :  วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564
⏱ เวลาที่สอบสัมภาษณ์ : เวลา 09.00 - 12.10 น.
สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
Meeting ID : 867 3749 3849
Passcode : 123

 

 

Search

Off Canvas Menu