นิสิต/ศิษย์เก่า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา รอบที่ 1

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? ประกาศคณะศึกษาศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา รอบที่ 1 การรับเข้าศึกษาของวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยและรอบโควตาความสามารถพิเศษ
? วันที่สอบสัมภาษณ์ : วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564
⏱ เวลาที่สอบสัมภาษณ์ : เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
Meeting ID : 677 128 3203
Passcode : com2021

Search

Off Canvas Menu