กิจกรรม

Previous Next

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้ารับฟังนโยบายการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร
ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น2 คณะศึกษาศาสตร์
 
Previous Next

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
"ครบรอบ 71 ปี"
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563
 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

?วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
"ครบรอบ 71 ปี"?

?คำมั่นสัญญาของนิสิตครู กศ.บ. ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มศว
ผ่านระบบออนไลน์ ต่อหน้าอนุสาวรีย์ ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
"ครูของครู ครูที่แท้จริง"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

? กำหนดการ
"วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี"
"ครบรอบ 71 ปี"
? วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ?
⏰ เวลา 06.30 – 12.00 น.
? เชิญชวนนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ และผู้สนใจเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านรูปแบบออนไลน์ จากช่องทางเพจ Facebook ข่าวคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
? การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย “สีฟ้า” หรือชุดสุภาพโทน “สีฟ้า”

Previous Next

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

เรียนเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ กิจกรรม "การจัดการเรียนรู้ออนไลน์"

ในระหว่างวันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2563 ผ่านทาง Facebook live (กลุ่มปิด) โดยสมัครเข้าร่วมได้จาก Link:shorturl.at/adeL8
รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : ข่าวคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Search

Off Canvas Menu