ประกาศ/คำสั่ง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุญญารัสมิ์ อัทธายุชธีติ ในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? ? คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุญญารัสมิ์ อัทธายุชธีติ
ในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นเป็น
“นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ”
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 11779/2566
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566
มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566

Search

Off Canvas Menu