กิจกรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
เนื่องด้วยในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 อาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร
จึงขอแจ้งเพื่อทราบ และโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางในวันดังกล่าว
โดยมีเส้นทางต่อไปนี้
-ถนนพระราม9
-ถนนสุขุมวิท
-ถนนเพชรบุรี
-ถนนอโศกมนตรี
ขออภัยในความไม่สะดวก

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- มอบเกียรติบัตรนวัตกรรมการเรียนรู้
- มีการบรรยาย เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงยิมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 
Previous Next

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์

เข้าร่วมดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานและโครงการบริการวิชาการ

ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว

ภาพกิจกรรม

Previous Next

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
การประชุมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการสอบคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3
คณะศึกษาศาสตร์ มศว
 
การประชุมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการคัดเลือกนิสิต
โครงการเอราวัณ กรุงเทพมหานคร – คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3
คณะศึกษาศาสตร์ มศว
Previous Next

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
Cr. คณะศึกษาศาสตร์ มศว / คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
 

Search

Off Canvas Menu