อบรมสัมมนา

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารจัดการงานบริหารและธุรการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
✨ อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร
นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
พร้อมด้วยบุคลากรงานบริหารและธุรการ จำนวน 13 คน
? เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารจัดการงานบริหารและธุรการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
?️ ในวันที่ 11 มกราคม 2567
? ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 

Search

Off Canvas Menu