อบรมสัมมนา

สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอน (ศษ491 การปฏิบัติการสอน 4) ปีการศึกษา 2566

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
✨โครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการสอน นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 4 ปี กิจกรรม :
สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอน (ศษ491 การปฏิบัติการสอน 4) ปีการศึกษา 2566
?️ วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566
? ณ โรงยิมพลศึกษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
⚠️ หมายเหตุ: ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อคณะศึกษาศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15580 หรือ inbox Facebook Fanpage
----------------------------------------
ผู้เผยแพร่: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15580

Search

Off Canvas Menu