อบรมสัมมนา

เอกสารประกอบ งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของคณะศึกษาศาสตร์

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

เอกสารประกอบ งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของคณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ 9 หน่วยงาน
ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
หัวข้อ “ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้หลังสถานการณ์โควิด 19”
?วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนให้อาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และนักวิจัย ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ และงานวิจัยด้านการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้

สามารถ Download ได้ที่นี่ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 หัวข้อ “ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้หลังสถานการณ์โควิด 19”

Search

Off Canvas Menu