อบรมสัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 หัวข้อ “ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้หลังสถานการณ์โควิด 19”

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

? คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ 9 หน่วยงาน
ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
หัวข้อ “ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้หลังสถานการณ์โควิด 19”
? วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนให้อาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และนักวิจัย ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ และงานวิจัยด้านการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้

? ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ ดังกล่าวได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3JQ7hhYภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนบทความได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3Zo51UT
และสามารถตรวจสอบการส่งบทความได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/40IgmQw

? ในส่วนของผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3TOJJ1k 
ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวิจัยและวารสาร โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15509 หรือทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Search

Off Canvas Menu