นิสิต/ศิษย์เก่า

นิสิตวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับรางวัลจากกิจกรรมถ่ายภาพเอกซ์คลูซีฟ Happy Journey with BEM 2023

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? ขอแสดงความยินดี กับนิสิตวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
ได้รับรางวัลจากกิจกรรมถ่ายภาพเอกซ์คลูซีฟ ‘Happy Journey with BEM 2023’
“ชวนถ่ายภาพ เล่าเรื่องรอบราง” ในหัวข้อ ‘Metro Art มุมมองใหม่’
ณ Metro Art MRT พหลโยธิน
✨ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์
1. นางสาวณัฎฐธิดา คงกระพันธ์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท
2. นายกฤศ กุลศรัณย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล 5,000 บาท
3. นางสาวกนกพิชชา เขียวมั่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
เงินรางวัล 4,000 บาท
4. นายศุภชัย นิธิสกุลกาญจน์ รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท
5. นางสาวนาตาลี สมศรี รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท
Cr. www.khaosod.co.th และ Facebook : BEM Bangkok Expressway and Metro

Search

Off Canvas Menu