นิสิต/ศิษย์เก่า

ประชาสัมพันธ์แจ้ง นิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (นิสิตชั้นปีที่ 5) ที่ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนสาธิต ทั้ง 3 แห่ง

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
?ประชาสัมพันธ์แจ้ง นิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(นิสิตชั้นปีที่ 5) ที่ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนสาธิต ทั้ง 3 แห่ง
⬇️โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
⬇️โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
⬇️โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
รายละเอียดตามประชาสัมพันธ์ ดังนี้ค่ะ⬇️?
 

Search

Off Canvas Menu