นิสิต/ศิษย์เก่า

Previous Next

ประชาสัมพันธ์แจ้ง นิสิตปฏิบัติการสอน รายวิชา ศษ291 การปฏิบัติการสอน 2 นิสิตรหัส62และรหัส 63 ที่ปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนสาธิตทั้ง 3 แห่ง

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
?ประชาสัมพันธ์แจ้ง นิสิตปฏิบัติการสอน รายวิชา ศษ291 การปฏิบัติการสอน 2 นิสิตรหัส62และรหัส 63
ที่ปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนสาธิตทั้ง 3 แห่ง
⬇️โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
⬇️โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
⬇️โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
รายละเอียดตามประชาสัมพันธ์ค่ะ⬇️

Search

Off Canvas Menu