นิสิต/ศิษย์เก่า

ขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์และนิสิตปฎิบัติการสอนรายวิชา ศษ291 การปฏิบัติการสอน 2 เข้าร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติการสอน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? [ประชาสัมพันธ์]
ขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์และนิสิตปฎิบัติการสอนรายวิชา ศษ291 การปฏิบัติการสอน 2 เข้าร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติการสอน
▶️ กิจกรรม: การสัมมนาก่อนการปฏิบัติการสอน รายวิชา ศษ291 การปฏิบัติการสอน 2
▶️ ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 (รูปแบบออนไลน์) โดยถ่ายทอดสดการบรรยายผ่าน Facebook Live : ED Internship https://web.facebook.com/edinternship
▶️ หมายเหตุ: นิสิตจะได้รับ Link ลงทะเบียนและแบบประเมินผ่านช่องทาง Comment ใน Facebook ในขณะที่ live การสัมมนา
▶️ รายละเอียดกำหนดการ ดังนี้ค่ะ?
 

Search

Off Canvas Menu