นิสิต/ศิษย์เก่า

ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2564

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 ? [ประชาสัมพันธ์]
คณาจารย์และนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (นิสิตชั้นปีที่ 5) ที่จะออกฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2564
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กิจกรรม : ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2564
แล้วนั้น เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส covid-19
คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการ ในวันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564 (เป็นรูปแบบออนไลน์)
?รายละเอียดกำหนดการ ดังนี้ค่ะ?

Search

Off Canvas Menu