ประกาศ/คำสั่ง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริมา สุขขี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น "นักวิชาการศึกษาชำนาญการ"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

? คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวสิริมา สุขขี
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
"นักวิชาการศึกษาชำนาญการ"

ตามคำสั่ง มศว ที่ 616/2567
ลงวันที่ 24 มกราคม 2567
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2566

Search

Off Canvas Menu