ประกาศ/คำสั่ง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัชญา เมฆวัฒน์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น "นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวรัชญา เมฆวัฒน์
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
"นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ"
ตามคำสั่ง มศว ที่ 616/2567
ลงวันที่ 24 มกราคม 2567
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566

Search

Off Canvas Menu