ประกาศ/คำสั่ง

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน UKPSF ในระดับ Fellow

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล
สังกัด ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต
ในโอกาสได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร
(The United Kingdom Professional Standard Framework : UKPSF) ในระดับ “Fellow”
จากสถาบัน Advance Higher Education
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567

Search

Off Canvas Menu