ประกาศ/คำสั่ง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวลัดดา ดีอินทร์ ในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นเป็น “นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

? ? คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวลัดดา ดีอินทร์
ในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นเป็น
“นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ”

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 312/2567
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2567
มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

 

Search

Off Canvas Menu