ประกาศ/คำสั่ง

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข
อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standard Framework;UKPSF)
ในระดับ Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education

Search

Off Canvas Menu