ประกาศ/คำสั่ง

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา
สังกัด ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา
ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 7/2565
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565
 

Search

Off Canvas Menu