ประกาศ/คำสั่ง

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์ ได้รับรางวัล ผลงานระดับดี จากการประกวดโครงการ Dare to Change

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

??คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์
อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ได้รับรางวัล ผลงานระดับดี จากการประกวดโครงการ Dare to Change
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ประกาศ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

Search

Off Canvas Menu