ประกาศ/คำสั่ง

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์ ได้รับรางวัล ผลงานระดับดี จากการประกวดโครงการ Dare to Change

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

??คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์
อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ได้รับรางวัล ผลงานระดับดี จากการประกวดโครงการ Dare to Change
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ประกาศ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

Search

Off Canvas Menu