ประกาศ/คำสั่ง

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
[คณะศึกษาศาสตร์]
? ขอแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์"
ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง " ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ "
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
 

Search

Off Canvas Menu