ประกาศ/คำสั่ง

คณะศึกษาศาสตร์ จัดทำ Template เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการทำสื่อการสอน

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรร่วมใช้

- Template สำหรับทำสื่อการสอน

- พื้นหลังการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

- Template นามบัตร

ในครั้งนี้ ทางคณะศึกษาศาสตร์ได้เพิ่มเติม

1.Template สำหรับทำสื่อการสอน 4 รูปแบบ เป็นทั้งสิ้น 8 รูปแบบ

2.พื้นหลังการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อีก 4 รูปแบบ เป็นทั้งสิ้น 8 รูปแบบ

 

เอกสาร Template คณะศึกษาศาสตร์

 

Search

Off Canvas Menu