ประกาศ/คำสั่ง

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอแจ้งช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร์ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 24

หากประสงค์ติดต่อสามารกติดต่อได้ที่ FACEBOOK : https://www.facebook.com/EDUCATIONSWU

หรือทาง E-mail ดังนี้

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานบริหารและธุรการ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานคลังและพัสดุ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานบริการการศึกษา E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานแผนและบริการวิชาการ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Search

Off Canvas Menu