กิจกรรม

คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการแปลอักษร รูปหัวใจ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
✨ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
เข้าร่วมการแปลอักษร รูปหัวใจ ? เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อ ประชาคม มศว
? ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
ณ อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ
(อาคารประสานมิตร มศว ประสานมิตร)
 

Search

Off Canvas Menu