กิจกรรม

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Luo La Mei จากมหาวิทยาลัย Chongqing University of Education ประเทศจีน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
? ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ
Dr. Luo La Mei จากมหาวิทยาลัย Chongqing University of Education ประเทศจีน ในการพบปะเจรจาความร่วมมือทางร่วมกัน
? ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องรับรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์

Search

Off Canvas Menu