กิจกรรม

กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต จัดโดย ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มศว ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
[ ภาพกิจกรรม ]
? ร่วมบริจาคโลหิต จัดโดย ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มศว ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
?️ วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
? อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (อาคาร 400 ล้าน)

Search

Off Canvas Menu